HJÆLP TIL SOCIALT UDSATTE I VORES BUTIK PÅ AMAGERBROGADE 45

Siden 2016 har Smarteyes i samarbejde med Kirkens Korshær uddelt briller til socialt udsatte i vores butikker landet over. I august åbnede vi vores første butik i København på Amagerbrogade 45, og nu er tiden inde til at byde Amagers socialt udsatte velkomne i butikken til en gratis synsprøve, hvorefter de kan vælge den brille, de ønsker og har brug for – kvit og frit. Visitering til brilleuddelingen foregår via Kirkens Korshær.

INGEN KAN HJÆLPE ALLE, MEN ALLE KAN HJÆLPE NOGEN

Vi har en klar holdning til, at den måde kommunerne yder hjælp til social udsatte og hjemløse er mangelfuld. Når en socialt udsat eller hjemløs i dag har brug for briller, skal de først til en optiker og have dokumenteret et behov. Derefter skal de ned på kommunen og bede om en rekvisition for til sidst at kunne vælge mellem et meget begrænset udvalg af brillestel og glas. Socialt udsatte og hjemløse fortjener på lige fod med alle andre at blive mødt med respekt og at kunne se ordentligt. Kirkens Korshær er en af de organisationer, der tager over, når det offentlige ikke magter opgaven. Smarteyes har ind til nu uddelt briller til brugere af Kirkens Korshærs varmestuer for mere end 3.000.000 kr.