KODEKS FOR MILJØ OG GOD OPFØRSEL

Vi stræber efter at minimere vores miljøpåvirkning, både når det handler om vores energi- og ressourceforbrug og den måde, vi håndterer vores affald på. Det er også vigtigt for os, at de produkter, vi sælger i vores butikker, er fremstillet under gode arbejdsforhold. Smarteyes er en af de få butikskæder i optikerbranchen, som gennemfører regelmæssige kontrolbesøg hos vores leverandører i Europa og Asien. Alle vores leverandører skal følge vores kodeks for god opførsel, som stiller krav til blandt andet arbejdsmiljø, ansættelsesvilkår og miljøpåvirkning. Dette kodeks er også en støtte i arbejdet for at skabe stadige forbedringer. Vi følger regelmæssigt op på vores leverandører for at sikre, at kodeks for god opførsel bliver efterlevet - dels ved egne kontrolbesøg og dels ved hjælp af en 3. partskontrol. Hvis en leverandør ikke opfylder vores kodeks efter en påtale, afbryder vi samarbejdet.