Hvad siger lovgivningen?

I Danmark har du som medarbejder ret til en arbejdsgiverbetalt brille, hvis du har brug for det i det arbejde, du udfører, og din private brille ikke dækker dette behov. De fleste arbejdsgiverbetalte briller er skærmbriller og sikkerhedsbriller med styrke, men er du f.eks. elektriker eller tandlæge vil du mange gange også kunne have glæde af et par specialtilpassede briller.

Uddrag af arbejdstilsynets bekendtgørelse

§ 6. Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:

  1. Inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes
  2. Med jævne mellemrum herefter
  3. Når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen

Stk. 2: Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.

Stk. 3: Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser at dette er nødvendigt.

Stk. 4: Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerede hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk. 1-2 eller stk. 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt, og hvis den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Stk. 5: Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1-3 nævnte undersøgelser uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.